spanyol ügyvéd - Antonio Pedro Rodríguez Bernal

Antonio Pedro Rodríguez Bernal: “Magyarul tanulni hatalmas intellektuális kihívás.”

Antonio Pedro Rodríguez Bernal a spanyolországi Napos-part talán legismertebb sztárügyvédje, aki nem csak számos jogterület szakértője, hanem több idegen nyelvet is folyékonyan beszél. Más spanyol jogászokkal ellentétben azonban ő nem elégszik meg a világnyelvek -mint például az angol és a francia- ismeretével, hanem elsajátította a rendkívül nehéznek tartott magyart is.

Nem mindennapos dolog, hogy valaki, akinek nincsenek magyar felmenői és soha nem élt Magyarországon, megtanulja nyelvünket. Minek tudható be a magyar nyelv iránti érdeklődése?

Minden bizonnyal, ha nem magyar nőt veszek feleségül, akkor soha nem jutott volna eszembe, hogy belekezdjek ebbe a kalandos vállalkozásba. Húsz évnyi tanulás után azonban bizton állíthatom, hogy a magyarság sajátos jellege és kulturális kisugárzása önmagában is elég ahhoz, hogy fenntartsa érdeklődésemet.

A nyelvészek szerint a magyar az egyik legkomplexebb és legnehezebben elsajátítható nyelv, különösen ha valaki felnőtt fejjel kezdi el tanulni. Ön is így látja?

Hatalmas intellektuális kihívás bárki számára, aki nem él Magyarországon és nincs lehetősége az állandó gyakorlásra. A magyar nyelv agglutináló volta és bonyolult szabályai, főnév- és igaragozása, különös tekintettel az alanyi és tárgyas ragozás közötti különbségre, először rémülettel töltenek el, azonban elérkezik a pillanat, amikor ráébredsz, hogy ez egy egyedülálló, logikus felépítésű s bizonyos értelemben tökéletes nyelv, melyet az évszázadok során viszonylag kevés külső hatás ért. S egyszer csak a magyar nyelv megszállottja leszel.

Andalúziai fiatalként mennyit tudott Magyarországról s általában Közép-Európáról?

Magyarul fogadja ügyfeleit a spanyol ügyvédA 70-es években Magyarországról egy meglehetősen zavaros és homályos kép élt elsősorban a Sissi-filmeknek köszönhetően. A Sissi-mítosz a cádizi hegyek közé is eljutott tartalmatlan Romy Schneider-produkciók formájában, melyeket kis költségvetésből osztrák kastélyokban forgattak a szuper nyolcasnál alig jobb kamerákkal. Emlékszem, hogy María nagynéném nézte ezeket a filmeket, akárcsak unokanővéreim, akiknek mindig felragyogott a szeme, valahányszor új epizódot vetítettek. Nyilván így elég torz fogalmaink voltak Magyarországról, mindazonáltal az országnak s történelmének alapvetően pozitív kisugárzása volt.

Jelentős eltérést talált a Sissi-filmek által sugárzott kép és a valós Magyarország között?

Nos, igen (nevet). Amit azonnal észrevesz az ember az a magyar történelem rendkívüli komplexitása, illetve egy olyan mélyről jövő kulturális örökség, mely nélkül nem érthető meg Európa. Azt hiszem, csak ezek tükrében válik érthetővé az a vonzalom, melyet oly sokan érzünk Közép-Európa s különösen Magyarország iránt.

Mennyire követi a magyarországi eseményeket?

Nem annyira, mint amennyire szeretném, de azért igyekszem képben lenni. Természetesen módfelett figyelemfelkeltő az a szerep, melyet Magyarország az utóbbi években vívott ki magának az európai közéletben különös tekintettel azokra a problémákra, melyek leginkább foglalkoztatják kontinensünk lakóit. Ez a spanyol átlagemberek számára is szembeötlő. Azelőtt gyakran összetévesztették Magyarországot bármely kelet-európai állammal. Ma, függetlenül az egyéni politikai nézetektől, nagyon kevesen tennének így. Azt hiszem, egyre inkább nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy Magyarország egy nyugati ország Európa szívébe ékelve, mely a nyugati civilizációban betöltött helyét időtlen idők óta foggal s körömmel védelmezi.

Ügyvédi munkája során mennyire veszi hasznát nyelvismeretének?

A Napos-parton elég sok a nyelveket beszélő ügyvéd. Tekintve hogy a Rodríguez Bernal Ügyvédi Iroda két székhelye a külföldiek körében igen népszerű Marbellában és Torremolinosban található, az idegen nyelvek ismerete bizonyos értelemben elengedhetetlen számunkra. Jómagam angolul, franciául és magyarul beszélek. Mindhárom nyelvre gyakran van szükség az irodánk fő tevékenységi területének tekinthető polgári és büntetőperek, illetve ingatlanügyek intézése során. Emellett a kulturális örökséghez és a műalkotásokhoz kapcsolódó jogterület szakértői is vagyunk szinte egyedülállóként Spanyolországban, s e téren is alapvető fontosságú a nyelvismeret.

Meglepődnek a magyar ügyfelek, amikor megtudják, hogy beszéli a nyelvüket?

Azok a magyar ügyfelek, akik felkeresik irodánkat, tudják, hogy magyarul fogjuk fogadni őket, s így nem csodálkoznak. Néhány alkalommal azonban, amikor kirendelt védőügyvédként jártam el a bíróságon vagy a rendőri szervek előtt, találkoztam olyan letartóztatott magyarokkal, akiket kellemes meglepetésként ért, hogy egy spanyol ügyvéddel az anyanyelvükön is szót tudnak érteni.

Gyakorló ügyvédi tevékenysége mellett Ön tudományos kutatómunkát is végez különböző spanyol egyetemeken méghozzá kifejezetten Magyarországhoz kapcsolódó témákban…

Az igazság az, hogy ügyvédi munkám mellett nem sok időm marad más elfoglaltságokra, mindazonáltal néhány éve nemzetközi jogi kérdésekkel kapcsolatos kutatómunkát folytatok. Kutatásom, s egyben doktori disszertációm fő témája a közép- és kelet-európai nemzeti kisebbségek státusa. Magyartudásomnak köszönhetően el tudtam mélyülni a határon túli magyarok jogállása és a magyar belső jog viszonyrendszerében, s mindeközben megismertem a magyar történelem számos részletkérdését. Számomra ez egy hihetetlenül gazdagító tapasztalat és érdekfeszítő intellektuális utazás volt.

Cseszneky Miklós

Forrás: Pannon Hírnök

Write a comment:

Leave a Reply

logo-footer

                

× ¿Cómo puedo ayudarte?